Hotline 065-293-8938, 086-708-8803, 080-565-8298 [email protected]

Slide ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน GPS Tracking

ติดตามรถของท่านได้ทุกรายละเอียด

สามารถดูรายละเอียด พิกัดรถบนแผนที่ ได้ทุกคันที่ลงทะเบียนเอาไว้ แสดงผลแบบเรียลไทม์ ดูตำแหน่งรถได้ทุกคัน สามารถดูความเร็วรถ ปริมาณน้ำมัน ทะเบียนรถ สถานะเครื่องยนต์ และรายละเอียด บนท้องถนนได้ตลอดเวลา

ดูการเดินรถของท่านย้อนหลังได้

สามารถดูรายละเอียด การเดินรถทุกคันย้อนหลังได้ โดยจะวาดเป็นพิกัดการวิ่งของรถแต่ละคัน โดยมีการแสดงว่า รถวิ่งเมื่อไรและหยุดเมื่อไร รวมถึงแสดงรายละเอียดรถ ความเร็ว ณ ขณะนั้น น้ำมัน ณ ขณะนั้นได้อีกด้วย

กำหนดจุดแจ้งเตือนเมื่อรถผ่าน

สามารถกำหนดจุดแจ้งเตือนว่ารถวิ่งผ่าน และ สามารถกำหนดรัศมีของจุดแจ้งเตือนว่ารถวิ่งผ่านได้ถึงระยะไหน เมื่อกำหนดจุดแล้ว สามารถให้ระบบ ส่งข้อความไปหาท่าน เพื่อเตือนให้รู้ว่า รถได้เข้าสู่จุดที่กำหนดแล้ว

แสดงภาพถนนและจุดสำคัญ

ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยี Street View เราสามารถดูภาพถนน ทุกที่ที่รถที่ลงทะเบียนไว้ ผ่านหรือจอด รวมทั้งจุดพักรถที่สำคัญ ได้ทุกมุมมอง

รายงานแสดงรายละเอียด

รายงานของเรา สามารถแสดงรายละเอียดได้หลากหลาย ตั้งแต่ระยะทางที่วิ่ง จำนวนน้ำมันที่ใช้ ระยะเวลาที่วิ่ง ระยะเวลาที่รถหยุดอยู่กับที่ สามารถเลือกดูข้อมูลได้เป็นรายชั่วโมง และเลือกดูเป็นรายวัน