Hotline 065-293-8938, 086-708-8803, 080-565-8298 [email protected]
GPS Tracking – GPS ติดตามรถ คืออะไร ?

GPS Tracking – GPS ติดตามรถ คืออะไร ?

GPS Tracking หรือ GPS ติดตามรถ ก็คือ ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นโลก โดยการอ้างอิงจากดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมากกว่า 3 ดวงขึ้นไป ทำให้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลกสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางหรือใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่เพื่อใช้ในการนำทางหรือติดตามรถยนต์...