Hotline 065-293-8938, 086-708-8803, 080-565-8298 [email protected]

GPS101

GPS ติดตามรถ สำหรับ รถกระบะ และ รถบรรทุก 6 ล้อ

คำอธิบาย

GPS ติดตามรถ สำหรับ รถกระบะ และ รถบรรทุก 6 ล้อ สามารถแจ้งเตือนการถอด อุปกรณ์ GPS Tracking ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ

รถกระบะ และ รถบรรทุก 6 ล้อ

ความคลาดเคลื่อน

5-10 เมตร

การรับประกัน

ตลอดอายุการใช้งาน

Stand by Time (กรณีไม่มีแบตเตอรี่)

4 ชั่วโมง

SMS แจ้ง ออกนอกพื้นที่

Software Supported

เซ็นเซอร์น้ำมัน

มี

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

มี

RFID/Barcode

ไม่รองรับ

AGPS

รองรับ

สั่งดับเครื่องยนต์

รองรับ

เตือนความเร็วเกินกำหนด

Software Supported

เตือนถอดสาย ไฟอุปกรณ์

Software Supported

เคลื่อนที่/พกพา

ไม่รองรับ

ตรวจจับแรงกระแทก/เบรกกระทันหัน

รองรับ

ป้องกันการถอดเสาอากาศ

ไม่รองรับ