Hotline 065-293-8938, 086-708-8803, 080-565-8298 [email protected]

GPS133

GPS ติดตามรถ สำหรับ รถสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถตู้ และ รถบัส สามารถเชื่อมต่อกับกรมขนส่ง

คำอธิบาย

GPS ติดตามรถ สำหรับ รถสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถตู้ และ รถบัส สามารถเชื่อมต่อกับกรมขนส่ง และแจ้งเตือนการถอด อุปกรณ์ GPS Tracking ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

เหมาะสำหรับ

รถสิบล้อ, รถเทรลเลอร์, รถตู้ และ รถบัส

ความคลาดเคลื่อน

5-10 เมตร

การรับประกัน

ตลอดอายุการใช้งาน

Stand by Time (กรณีไม่มีแบตเตอรี่)

9 ชั่วโมง

SMS แจ้ง ออกนอกพื้นที่

Software Supported

เซ็นเซอร์น้ำมัน

มี

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ

มี

RFID/Barcode

รองรับ

AGPS

รองรับ

สั่งดับเครื่องยนต์

รองรับ

เตือนความเร็วเกินกำหนด

Software Supported

เตือนถอดสาย ไฟอุปกรณ์

Software Supported

เคลื่อนที่/พกพา

ไม่รองรับ

ตรวจจับแรงกระแทก/เบรกกระทันหัน

รองรับ

ป้องกันการถอดเสาอากาศ

ไม่รองรับ